Fastighetsmäklarförbundet
Till Nyckelöns startsida
Telefon: 016-35 49 19 Mobil: 070-550 41 06
 

Köpa eller sälja


Ditt Livs affär - Sälja eller köpa bostad? Anlita en kvalificerad konsult!


Vi förmedlar villor, fritidshus och bostadsrätter i Mälarregionen
Eskilstuna – Kvicksund – Torshälla och Västerås med omnejd och inom KAK område


- Vill Du förändra Ditt boende - villa eller lägenhet?
- Har Du gått och tittat länge på det där huset?
- Drömmer Du om torpet vid den idylliska sjön?
- Har Du råd att köpa nytt boende?
- Undrar Du över hur mycket Din bostad är värd?
- Hur ska Du hitta rätt köpare?
- Hur finansierar Du köpet av ny bostad?
- Hur gör Du realistisk kostnadskalkyl för Ditt nya boende?
- Hur undersöker Du fastighetens/bostadsrättens skick?
- Hurdan är bostadsrättsföreningens ekonomi?

Du behöver en fastighetsmäklare. En fastighetsmäklare ser till

att såväl säljare som köpare kan genomföra en trygg bostadsaffär.

Energideklaration

Energideklarationen sammanställer fastighetens energiförbrukning och jämför den med Boverkets uppställda referensvärden.

Byggnader som säljs ska ha energideklaration från och med 1 jan. 2009.

Den första oktober 2006 infördes lagen (SFS 2006:985) om energideklaration för byggnader.

Lagen innehåller skyldighet för ägare till byggnader av olika slag att deklarera sina byggnader med hjälp av en oberoende energiexpert som arbetar för ett ackrediterat bolag.

SWEDAC – är den statliga myndighet som ackrediterar företag och organisationer, att med utbildad personal utföra energideklarationer. På hemsidan – www.swedac.se – finns förteckning över godkända företag.

Vem utför energideklarationen?

Energideklarationen utförs av utbildad och godkänd energiexpert som skickar deklarationen elektroniskt till Boverket.

Byggnader som skall energideklareras

Byggnader med nyttjanderätt

Hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut ska ha en energideklaration till årsskiftet 2008/2009. Under denna kategori finns även en-och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt. När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att det finns en energidekalration.

Villor som säljs från och med 1 januari 2009.

 


 

 

 

Ritva Valkama / Reg. fastighetsmäklare / Nyckelöns Fastighetsförmedling
Telefon: 016-35 49 19 Mobil: 070-550 41 06
E-post: nyckelon@telia.com